NO, NO, NO.
More grabs from this scene

Monty Python - Monty Python's Life Of Brian

00:21:29

NO, NO, NO.