MATTHIAS, SON OF DEUTERONOMY OF GATH...
More grabs from this scene

Monty Python - Monty Python's Life Of Brian

00:11:46

MATTHIAS, SON OF DEUTERONOMY OF GATH...